Wall2Floor Epoxy Binder - 用于Wall2Floor Rasal的双组份环氧树脂
WALL2FLOOR

Wall2Floor Epoxy Binder

用于Wall2Floor Rasal的双组份环氧树脂

Wall2Floor Epoxy Binder是一款双组份环氧树脂.Wall2Floor Epoxy Binder混合Wall2Floor Rasal可形成一种三组份环氧水泥底漆,专用于Wall2Floor体系.

产品特点

Resa Wall2Foor Epoxy Binder + Wall2Floor Rasal 2-2,5 kg/m² for each layer

媒体

下载

Top