Zeus -
METALLICS

Zeus

"金属箔"效果内墙装饰涂料

Zeus是一款拥有金箔/银箔效果的内墙装饰涂料.其成分中所含的特殊聚合物,精选的金属颜料和流变改性剂确保了其优异的施工性能.Zeus有金,银和铂三种底色.

画廊

产品特点

Diluizione ready for use
Resa 6-9 m2/l in two layers

下载

 • 语言: ZH | 文件: PDF (289.46 KB)
  下载
 • 语言: ZH | 文件: PDF (730.71 KB)
  下载
 • 语言: ZH | 文件: PDF (96.48 KB)
  下载
 • 语言: ZH | 文件: PDF (108.41 KB)
  下载
 • 语言: ZH | 文件: PDF (101.53 KB)
  下载
Top